Súťaže

 Termíny a miesto konania súťaží, poriadaných CVČ Nová Dubnica :

Športové a vedomostné súťaže :

POZOR!!! vedomostné súťaže

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Obvodného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/

Postup:
Google - Obvodný úrad Trenčín – Informácie pre občanov – Informácie odboru školstva – oddelenie odborných a metodických činností – súťaže

školský rok 2013 /2014

 

·        Obvodové kolá v malom futbale Z : Mgr. Petra Gašparíková, Bc. Zuzana Hlatká

·        Obvodové a okresné kolá v basketbale ZŠ, SŠ Z : Mgr. Lenka Hnilková  

·        Obvodné a okresné kolá vo vybíjanej dievčat ZŠ  Z : Bc. Gabriela Digaňová

·        Hádzaná- obvodné kolá Z : PaedDr. Alena Schillerová

·        Okresné a krajské kolo v atletike ZŠ a SŠ

·        Olympiáda škôl dubnického regiónu v atletike – Memoriál Mgr. Marty Herdovej

·        Pohár primátora mesta Nová Dubnica

·        Novodubnická latka

·        Matematická olympiáda - MOZ 9 Z : Mgr. Petra Gašparíková VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z9.doc (74240)

·        Pytagoriáda P 3,4,5,6,7,8 Z : PaedDr. Alena Schillerová Vysledky Ok Pytagoriady 2014.xls (84992)

·        Dejepisná olympiáda Z : Bc. Gabriela Digaňová VÝSLEDKOVÁ LISTINA dejepis.doc (138752)

·        Slávik Slovenska – okresné kolo Z : Mgr. Lenka Hnilková    Slávik vyhodnotenie 2014(2).docx (17394)