Celomestské podujatia CVČ Nová Dubnica v školskom roku 2018/2019

 

Deň otvorených dverí CVČ

Výstava paličkovanej čipky 

Burza jesenného a zimného oblečenia

Nebojte sa strašidiel

Mikuláš v Detskom centre

Pečenie medovníčkov v DC

Vianočné mini fotenie

Vianočné trhy

Tanečná show

Burza jarného a letného oblečenia

Veľkonočné tvorivé  dielne v kine Panorex

Športové popoludnie s detským centrom Dubáčik

Cesta rozprávkovým lesom

Ukončenie činnosti - záverečná grilovačka na školskom dvore

Letné prímestské tábory