Nezábudky

Tancovanie a nácvik choreografii pre ženy v staršom veku po operáciach kĺbov, zdravotne ťažko postihnutí.