Informácie o nás

 

Zamestnanci CVČ :

 

Pedagogickí zamestnanci :

 

 

riaditeľka :                              Mgr. Lenka Ibolyová 

 

vychovávateľky :                 Mgr. Lenka Hnilková

                                               Mgr. Gabriela Digaňová

                                               PaedDr. Alena Schillerová (MD)

                                               Bc. Janka Blščáková

                                               Petra Kňažeková

                                               Mgr. Andrea Uhlíková - špeciálny pedagóg

                                              Bc. Janka Florianová

                                             Mgr. Petra Gašparíková (MD)

Prevádzkoví zamestnanci :

                                                p. Dana Kolínska – upratovačka / školníčka

                                                Ing. Mičianová - ekonómka

 

Externí pracovníci :

                                                 p. Anna Masárová

                                                 p. Alena Martišová

                                               Mgr. Anna Waldeckerová

                                                Mgr. Zuzana Hollá

                                                s. Patrícia Žuffová

                                             

 

                                                                            

                                  

 

 

Rada školy pri CVČ :

 

Mgr. Hnilková - za pedagogických zamestnancov

Mgr. Kopčanová – za rodičov

Ing. Žuffová - za rodičov

Ing. Mičianová – za nepedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ

Ing. Kusý – za zriaďovateľa

Mgr. Waldeckerová - za zriaďovateľa

Mgr. Múdra – za zriaďovateľa, predseda RŠ