Informácie o nás

 

Zamestnanci CVČ :

 

Pedagogickí zamestnanci :

 

 

riaditeľka :                              Mgr. Lenka Ibolyová 

 

vychovávateľky :                 Mgr. Lenka Hnilková

                                               Mgr. Gabriela Digaňová

                                               PaedDr. Alena Schillerová (MD)

                                               Paulína Šmatláková

                                               Mgr. Petra Čukanová ( PN, MD)

                                              Petra Suchá

                                               Mgr. Andrea Uhlíková - špeciálny pedagóg (MD)

                                              Bc. Janka Florianová

                                             Mgr. Petra Gašparíková (MD)

Prevádzkoví zamestnanci :

                                                Ing. Baginová – ekonómka

                                                p. Dana Kolínska – upratovačka / školníčka

 

 

 

Externí pracovníci :

                                                p. Anna Martišová

                                                p. Anna Masárová

                                               Mgr. Anna Waldeckerová

                                                Mgr. Zuzana Hollá

                                             

 

                                                                            

                                  

 

 

Rada školy pri CVČ :

 

Mgr. Lenka Hnilková - za pedagogických zamestnancov

Mgr. Slávka Kopčanová – za rodičov

Ing. Jaroslava Žuffová - za rodičov

Ing. Baginová – za nepedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ

Ing. Jaroslav Kusý – za zriaďovateľa

Mgr. Anna Waldeckerová - za zriaďovateľa

 Mgr. Miroslava Múdra – za zriaďovateľa, predseda RŠ