Produkty

Jóga

Cvičenie pre dospelých.

—————

Nezábudky

Tancovanie a nácvik choreografii pre ženy v staršom veku po operáciach kĺbov, zdravotne ťažko postihnutí.

—————

—————

Pastelkáčik

Výtvarné techniky pre deti prvého stupňa (1.-4. ročník). Deti sa budú postupne venovať rôznym výtvarným technikám ako maľba na výkres, maľba na plátno, maľba na sklo a iné.

—————

Step aerobic

Cvičenie na steperoch pre žiačky stredných škôl a pre ženy, efektívne cvičenie, ktorým si vyformujete skvelú postavu.

—————

Star Dance

Tanečný krúžok určený pre staršie dievčatá, 2.stupeň ZŠ a SŠ. Poďte medzi nás a spolu sa naučíme rôzne tanečné štýly ako disco, hip-hop, zumba, showdance. Spolu vytvoríme dobrú partiu a zúčastníme sa viacerých vystúpení.

—————

Mini Dance

Tanečný krúžok je určený pre deti od 3 do 6 rokov. Našou úlohou na tomto krúžku je motivovať deti k učenlivosti pohybom a tancom, upevniť v nich dobrý pocit z hudby, naučiť ich počúvať a vnímať hudbu, viesť deti k lepším možnostiam využívania záujmových aktivít. Deti si na tanečných...

—————

Pohybové a loptové hry

  Pre deti 4-9 rokov. Potrebuje sa Vaše dieťa vybehať a vyblázniť formou rôznych druhov športu? Ponúkame Vám pohybové a športové hry, ktorými si dieťa rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť, posilňuje si vôlové vlastnosti a správnu koordináciu pohybov....

—————

Anglický jazyk

V tomto školskom roku otvárame anglický jazyk pre detičky v materských školách, pre deti na základných školách, a kurz pre stredoškolákov - príprava na maturitu. Deti sú vždy zaradené do skupín podľa veku. Ak sa chcete naučiť anglický jazyk, alebo si prehĺbiť svoje vedomosti, tak neváhajte a...

—————

Detský folklórny súbor

DFS Dubinka sústreďuje deti od 5 do 14 rokov. Naše mesto síce nemá ľudové tradície, ale my sa nevzdávame a vštepujeme tieto vzácne dary minulosti našm najmenším. Dubinka má vo vienku zachovávať tradície a zvyky našich starkých.

—————