Súťaže

 

Športové a vedomostné súťaže :

POZOR!!! vedomostné súťaže

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Obvodného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/

Postup:
Google - Obvodný úrad Trenčín – Informácie pre občanov – Informácie odboru školstva – oddelenie odborných a metodických činností – súťaže

 

školský rok 2018 /2019

·        Obvodové kolá v malom futbale 

·        Obvodové a okresné kolá v basketbale ZŠ Z : Mgr. Lenka Hnilková 

·        Obvodné a okresné kolá vo vybíjanej dievčat ZŠ  Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Hádzaná- obvodné kolá Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Obvodové a okresné kolá gymnastický štvorboj Z : Mgr. Lenka Hnilková  

·        Pohár primátora mesta Nová Dubnica

·        Novodubnická latka

·        Matematická olympiáda - MOZ 5, 9 Z: Bc. Janka Blščáková

Výsledková listina MOZ 5.docx (15799)

         Výsledková listina MOZ 9.docx (14604)

·        Pytagoriáda P 3,4,5,6,7,8 Bc. Janka Florianová

vysledky pytagoriada 2019.xlsx (42637)

·        Dejepisná olympiáda Z : Janka Blščáková

Výsledky DO.docx (14507)

·        Slávik Slovenska – okresné kolo Z : Bc. Janka Florianová

vyhodnotenie Slávik 2019.doc (34304) 

·        Matematická olympiáda - MOZ 6,7,8 Z : Petra Suchá

Výsledková listina MOZ 6.docx (15404)

Výsledková listina MOZ 7.docx (15656)

Výsledková listina MOZ 8.docx (14951)

·        Fyzikálna olympiáda -   Z : Mgr. Gabriela Digaňová

Vysledky FO kat.E 18-19.xls (45056)

 

·        Geografická olympiáda -  Z : Mgr. Gabriela Digaňová

Výsledková listina E.xlsx (20124)

Výsledková listina F.xlsx (18539)

Výsledková listina G.xlsx (20733)

 

 

 

 

POZOR!!!

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Okresného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/