Súťaže

 

Športové a vedomostné súťaže :

POZOR!!! vedomostné súťaže

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Obvodného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/

Postup:
Google - Obvodný úrad Trenčín – Informácie pre občanov – Informácie odboru školstva – oddelenie odborných a metodických činností – súťaže

 

školský rok 2017 /2018

·        Obvodové kolá v malom futbale 

·        Obvodové a okresné kolá v basketbale ZŠ Z : Mgr. Lenka Hnilková 

·        Obvodné a okresné kolá vo vybíjanej dievčat ZŠ  Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Hádzaná- obvodné kolá Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Obvodové a okresné kolá gymnastický štvorboj Z : Mgr. Lenka Hnilková  

·        Pohár primátora mesta Nová Dubnica

·        Novodubnická latka

·        Matematická olympiáda - MOZ 5, 9 Z: Bc. Janka Blščáková

Výsledková listina MOZ 5-2.docx (15022)

Výsledková listina MOZ 9-1.docx (13877)

·        Pytagoriáda P 3,4,5,6,7,8 Bc. Janka Florianová

·        Dejepisná olympiáda Z : Janka Blščáková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DO.doc (154624)

·        Slávik Slovenska – okresné kolo Z : Bc. Janka Florianová

·        Matematická olympiáda - MOZ 6,7,8 Z : Petra Suchá

·        Fyzikálna olympiáda  Z : Mgr.. Gabriela Digaňová

·        Geografická olympiáda Z : Mgr. Gabriela DigaňováVýsledková listina E.xlsx (18525)
Výsledková listina F.xlsx (18618)
Výsledková listina G.xlsx (18442)

 

 

POZOR!!!

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Okresného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/