Súťaže

 

Športové a vedomostné súťaže :

POZOR!!! vedomostné súťaže

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Obvodného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/

Postup:
Google - Obvodný úrad Trenčín – Informácie pre občanov – Informácie odboru školstva – oddelenie odborných a metodických činností – súťaže

 

školský rok 2017 /2018

·        Obvodové kolá v malom futbale 

·        Obvodové a okresné kolá v basketbale ZŠ Z : Mgr. Lenka Hnilková 

·        Obvodné a okresné kolá vo vybíjanej dievčat ZŠ  Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Hádzaná- obvodné kolá Z : Mgr. Lenka Hnilková

·        Obvodové a okresné kolá gymnastický štvorboj Z : Mgr. Lenka Hnilková  

·        Pohár primátora mesta Nová Dubnica

·        Novodubnická latka

·        Matematická olympiáda - MOZ 5, 9 Z: Bc. Janka Blščáková

Výsledková listina MOZ 5-2.docx (15022)

Výsledková listina MOZ 9-1.docx (13877)

·        Pytagoriáda P 3,4,5,6,7,8 Bc. Janka Florianová

Vysledky Ok Pytagoriady 2018.xls (80896)

·        Dejepisná olympiáda Z : Janka Blščáková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DO.doc (154624)

·        Slávik Slovenska – okresné kolo Z : Bc. Janka Florianovávyhodnotenie Slávik.doc (32256)

·        Matematická olympiáda - MOZ 6,7,8 Z : Petra Suchá

Výsledková listina MOZ 6-2.docx (15628)

Výsledková listina MOZ 7-1.docx (14632)

Výsledková listina MOZ 8-1.docx (14355)

·        Fyzikálna olympiáda -   Z : Mgr. Gabriela Digaňová

Vysledky FO E,F 2018.xls (50176)

·        Geografická olympiáda -  Z : Mgr. Gabriela Digaňová

Výsledková listina E.xlsx (18525)
Výsledková listina F.xlsx (18618)
Výsledková listina G.xlsx (18442)

 

 

POZOR!!!

Pozvánky a postupujúci do krajského kola budú zverejnení na stránke Okresného úradu - odbor školstva /www.minv.sk/