Mini Dance

Tanečný krúžok je určený pre deti od 3 do 6 rokov. Našou úlohou na tomto krúžku je motivovať deti k učenlivosti pohybom a tancom, upevniť v nich dobrý pocit z hudby, naučiť ich počúvať a vnímať hudbu, viesť deti k lepším možnostiam využívania záujmových aktivít. Deti si na tanečných hodinách osvojujú tanečnú pohyblivosť, správné držanie tela, rytmus,krokové variácie, vytvoria krátke tanečné zostavy, ktoré potom priebežne dopĺňame o nové prvky. Po zvládnutí týchto základných úkonov môžu deti vytvoriť prvú detskú choreografiu. Deti pracujú na krúžku s ponpónami - bambulkami, overbalom, švihadlom...... Svoj talent deti môžu ukázať na rôzných podujatiach, ktoré poriada CVČ v spolupráci s mestom Nová Dubnica. Najväčšou odmenou pre deti je obrovský potlesk publika, ktoré vie vždy oceniť snahu a odvahu najmenších tanečníkov.


Fotogaléria: Mini Dance

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0783-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0785-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0815-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0831-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0832-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0363-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0364-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0393-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/dscn0395-jpg/

—————

/album/fotogaleria-mini-dance/pb100034-jpg/

—————

—————