ZMLUVY 2019

APRÍL 2019 ZMLUVY.pdf (44845)

JANUÁR 2019 ZMLUVY.pdf (44958)

ZMLUVY 2018

OKTÓBER 2018 ZMLUVY.pdf (45422)

JÚN 2018 ZMLUVY.pdf (43304)

 
ZMLUVY 2017

APRÍL 2017 ZMLUVY.pdf (44415)

JANUÁR 2017 zmluvy.pdf (44848)

 

ZMLUVY 2015

NOVEMBER 2015 zmluvy.pdf (45104)

September 2015 zmluvy.pdf (44981)

Január 2015 zmluvy.pdf (44669)

ZMLUVY 2014

Január 2014 zmluvy.pdf (45315)

ZMLUVY 2013
  účel protistrana dátum zač. dátum ukonč. suma
Darovacia zmluva 11/2013                     DZ 11 2013.pdf (471520) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Mičová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 12/2013                     DZ 12 2013.pdf (410956) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Blažejová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 13/2013                      DZ 13 2013.pdf (414774) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p.Šubertová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 14/2013                     DZ 14 2013.pdf (411444) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p.Palkechová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 15/2013                      DZ 15 2013.pdf (406858) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p.Kapková september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 16/2013                     DZ 16 2013.pdf (410025) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Ványiová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 17/2013                      DZ 17 2013.pdf (410584) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Holý september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 18/2013                     DZ 18 2013.pdf (411845) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p.Zemanovičová september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 19/2013                      DZ 19 2013.pdf (413413) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Horečná september 2013 december 2013 92€
Darovacia zmluva 20/2013                      DZ 20 2013.pdf (405579) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Macharová október 2013 december 2013 69€
  účel protistrana dátum zač. dátum ukonč. suma
Zmluva o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ   zmluva ObU TN 2013.pdf (788572) športové a vedomostné súťaže Obvodný úrad Trenčín odbor školstva január 2013 jún 2013 700€
Dodatok č.1     Dodatok 0bU TN č 1.pdf (531248)     ObÚ TN      
Dodatok č.2    Dodatok ObU TN č 2.pdf (499558)   ObÚ TN     2069€

 

 

                                                                  účel                    protistrana dátum zač.                dátum ukonč.      suma
darovacia zmluva 1/2013  skenovat0001.jpg (779086) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p.Krajčiová   január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 2/2013 skenovat0002.jpg (761402) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Horečná január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 3/2013 skenovat0003.jpg (772163) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ    p. Mičová január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 4/2013 skenovat0004.jpg (762786) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Blažejová január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva5/2013    skenovat0005.jpg (772043)         činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Šubertová           január  2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 6/2013 skenovat0006.jpg (755666) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Palkechová január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 7/2013 skenovat0007.jpg (757220) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ  p. Kapková január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 8/2013 skenovat0008.jpg (759809) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Ványiová január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 9/2013 skenovat0009.jpg (755930) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Holý január 2013 jún 2013 138€
darovacia zmluva 10/2013 skenovat0010.jpg (773442) činnosť ZÚ Slnečnice a CVČ p. Zemanovičová január 2013 jún 2013 138€
 
ZMLUVY 2012

 

Zmluva s KŠÚ o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ (rok 2012): zmluvaKŠÚ.pdf (175,5 kB)

Darovacie zmluvy "ZÚ Slnečnice" darovacie zmluvy 2012.pdf (637,6 kB)